RESMİ KURUMLAR
. : ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ


          Aksaray Merkez Adliye Sarayında 4 adet Asliye Hukuk Mahkemesi bulunmaktadır. HUMK'nun 8. maddesi dışındaki davalara Asliye Hukuk Mahkemesi bakar. Miktar ve değeri her yıl değişen oranlarda Tapu İptali, Meni Müdahale ve Kal(Yıkım), Tescil, Maddi ve Manevi Tazminat, Alacak, İtirazın İptali davaları, Kamulaştırma davaları, Yaş Tashihi, İsim Tashihi, Tapuda Kayıt Düzeltilmesi davalarına bakar.

          Müstakil Ticaret Mahkemesi bulunmaması nedeniyle Türk Ticaret Kanunundan doğan davalar ile Çek İptali, Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma davalarına bakar. Müstakil Tüketici Mahkemesi bulunmaması nedeniyle Tüketiciyi Koruma Kanundan doğan davalara da tüketici sıfatı ile bakmaktadır.

          Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen kararlarda temyiz süreleri kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gündür. Süre kararın taraflara tebliğinden itibaren başlar. Sadece hazine yönünden temyiz süresi tebliğinden itibaren 15 gündür.SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı | Aksaray Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2008 - 2018 Tüm Hakları Saklıdır. →Webmaster | Ramazan ÖZENEN←