RESMİ KURUMLAR
. : DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi Gazete'nin 20/07/2005 tarihli ve 25881 sayısı ile yürürlüğe giren 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu çerçevesinde, ilgili mahkemece hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, cezaları ertelenen, salıverilen ve haklarında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire hükmedilen çocuk, şüpheli, sanık veya hükümlü için yine mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, kişilerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psiko-sosyal sorunların çözülmesi, salıverme sonrası korunması, toplum ile bütünleşmesi, bilgilendirme, yönlendirme ve yardım hizmetlerini  kapsayan toplum esaslı bir uygulamadır.

Denetimli serbestlik; kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da mahkemece hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi sonucunda kişinin cezasının Ceza İnfaz Kurumunda infazı yerine, infazını toplum içinde gözetim ve denetim altında tamamlamasını ifade eder.

Buna göre, denetimli serbestlik; ceza hukukumuzda alternatif bir infaz sistemidir. Şüpheli, sanık veya hükümlüler için hapsin alternatifi olan bu sistemde; kişi şarta bağlı olarak serbest bırakılmakta ve kendisine bir takım yükümlülükler getirilmektedir.

Denetimli serbestlikte, kişinin ıslahı ve topluma kazandırılması esastır.

Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetleri, Bakanlık merkez teşkilatında Daire Başkanlığı, taşra teşkilatında şube müdürlükleri ve koruma kurulları ile bürolar tarafından yürütülür. Taşra teşkilatında 134 Şube Müdürlüğü ve Koruma Kurulları bulunmaktadır.  

Şube Müdürlüklerinde:

a)   Yetişkin denetimli serbestlik,
b)   Çocuk denetimli serbestlik,
c)   Koruma kurulları ve yardım,
ç)   Kamu yararına çalışma ve madde izleme,
d)   Rapor ve rehberlik hizmetleri
       işlemlerinin yürütüldüğü bölümler bulunur.

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı | Aksaray Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2008 - 2018 Tüm Hakları Saklıdır. →Webmaster | Ramazan ÖZENEN←