RESMİ KURUMLAR
. : Müracaat Savcılığı

Müracaat Savcılığının Görevleri

          Mağdur veya Müşteki bir suç mağduru ise şikâyete konu olayları ve faillerini bir dilekçe ile kolluk makamlarına (Jandarma, Polis) veya Adliye Müracaat Savcılığına bildirir.

         Mürcaaat Savcılığı suç haberinin kendisine ulaşmasıyla birlikte devlet adına araştırma ve soruşturma faaliyetinde bulunarak, kamu davasının açılmasını gerektiren şartların oluşup oluşmadığını bakar. Gerekli şartlar oluşuyorsa İddianame düzenleyerek dava açar ve davayı yürütür.

          Kira ödenmemesi, boşanma, alacağın ödenmemesi gibi hukuki konular Mürcaat Savcılığının görev alanına girmez. Bunlar için dilekçe ile Hukuk Mahkemelerine başvurulması gerekir. Bu konuda bir avukata başvurrulması da yararlı olabilir.


Şikâyet Gerçek Değilse Ne Olur?

          Şikayet edilen olayın makul gerekçelerle vuku bulmuş olması veya şikayet edilen kişinin gerçekten o suçun şüphelisi olması gerekir. Kasıtlı olarak, olmamış bir olay hakkında şikayette bulunulması, suç işlemediği bilinen bir kişi hakkında şikayette bulunulması nedeniyle başvuran hakkında iftira nedeniyle soruşturma başlatılabilir.SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı | Aksaray Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2008 - 2018 Tüm Hakları Saklıdır. →Webmaster | Ramazan ÖZENEN←