. : Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Uygulama Sınav Sonuçları - 31.01.2017

T.C.
AKSARAY ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAV SONUÇLARI

 

          25 Ocak 2017 tarihinde yapılan Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Uygulama Sınav sonuçlarını gösterir liste yayınlanmıştır (EK-1)
4 adet Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği pozisyonu için Sözlü Sınava çağırılması gereken başarılı aday sayısı 12 olması gerekirken, sözlü sınava çağırılacak aday sayısını belirleyen asgari doğru kelime sayısında birden fazla adayın eşit sayıda doğru kelime yazması nedeniyle 13 aday Sözlü Sınavlara katılmaya hak kazanmıştır. (Başarı sırasına göre ilk 13 kişi sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır.)

          Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların mülakat sınavına katılmaları için, 27/02/2017 Pazartesi günü saat 09:00’da Aksaray Adliyesinde hazır olmaları gerekmektedir.

          
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, mülakata gelirken aşağıda istenen evrakları da elden teslim etmeleri gerekmektedir.

           İlgilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilanen duyurulur. 31/01/2017

 

Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler;

 • 4 Adet Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-2). Formlarda;
  • Anne, baba, Kardeş varsa Eş ve Çocukların Doğum Tarihleri Gün/Ay/Yıl formatında yazılmış olması,
  • Açık adreslerin semt, ilçe ve il bilgilerinin net olarak yazılmış olması,
  • Bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir.
 • 4 Adet Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • 4 Adet Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak Arşiv Kayıtlı Sabıka Kaydı (E-Devletten alınan kayıtlar geçerli olmayacaktır)
 • 4 adet nüfus cüzdan fotokopisi
 • Eş Durum Dilekçesi
 • Erkekler için Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Askerlik Şubesinden alınacak, ıslak imzalı - mühürlü olacak)

 


EK-1 : Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Uygulama Sınav Sonuçları için tıklayınız...
EK-2 : Arşiv Araştırma Formunu indirmek için tıklayınız...

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı | Aksaray Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2008 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →Webmaster | Ramazan ÖZENEN←