. : İcra Katipliği Uygulama Sınav Sonuçları - 04.02.2017

T.C.
AKSARAY ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

ADALET BAKANLIĞI İCRA KATİPLİĞİ
UYGULAMA SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURUDUR

 

          04 Şubat 2017 tarihinde yapılan İcra Katipliği Uygulama Sınav sonuçlarını gösterir liste yayınlanmıştır. (EK-1)

          5 adet İcra Kâtipliği pozisyonu için Sözlü Sınava çağırılması gereken başarılı aday sayısı 15’dir. (Başarı sırasına göre ilk 15 kişi sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır.)

          Sözlü sınav Adalet Bakanlığınca yapılacak olup, sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca bildirilecektir.

          Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıda istenilen evrakları en geç 28/02/2017 tarihinde sınav birimimizde olacak şekilde ibraz etmeleri gerekmektedir. (İstenilen belgeler sınav birimine bizzat veya sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat ile gönderilecektir.)


          İlgilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilanen duyurulur. 04/02/2017

İcra Kâtipliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler;

 • 4 Adet Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (EK: 2) Formların;
  • Anne, baba, Kardeşlerin varsa Eş ve Çocukların Doğum Tarihleri Gün/Ay/Yıl formatında yazılmış
  • Açık Adreslerin semt, ilçe ve il bilgilerinin net olarak yazılmış
  • Bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir. (Güvenlik  Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesi ve İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği 3/A maddesinin (e) fıkrası hükümlerine uygun olarak doldurulacaktır.)
 • 4 Adet Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • 4 Adet Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak Arşiv Kayıtlı Sabıka Kaydı(E-Devletten alınan kayıtlar geçerli olmayacaktır.)
 • 6x9 ebadında 4 adet fotoğraf
 • Mal bildirimi formu (EK:3)
 • Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan


EK-1 : İcra Katipliği Uygulama Sınav Sonuçları için tıklayınız...
EK-2 : Arşiv Araştırma Formunu indirmek için tıklayınız...
EK-3 : Mal Bildirim Formu indirmek için tıklayınız...

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı | Aksaray Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2008 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →Webmaster | Ramazan ÖZENEN←