. : İnfaz Koruma Memuru (İKM) Başvurusu Ret Edilenler - 30.12.2016

İnfaz Koruma Memuru (İKM) başvurusu reddilenlere ilişkin Karar aşağıda yayınlanmıştır.

İlanen duyurulur. 30.12.2016

 

T.C.
AKSARAY
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Karar No                                 Evrak No                    Konu:
2016/747                                 2917425326                Sınav Başvurusu Ret

K A R A R

Komisyon Başkanı Y.           : Osman BÜYÜKYILMAZ             Hâkim     
Komisyon Üyesi                   : Ayhan DEMİR                         C. Savcısı    
Komisyon Üyesi                   : İlker AKKAŞ                           1. ACM Başkanı   
Komisyon Zabıt Kâtibi         : Bekir GÜR                                                              

Adalet Komisyonu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Aksaray Adli Yargı Adalet Komisyonunca 04/01/2017 tarihinde, daha önce 3269 Sayılı Uzman Erbaşlık Kanunu'na tabi olup en az 2 yıl Uzman Erbaşlık yapmış olan ve Uzman Erbaşlığı kendi isteğiyle bırakmış olan adaylar için yapılacak İnfaz ve Koruma Memuru Sınavı boy-kilo ölçümü için posta yolu ile başvuruda bulunan;


Denizhan DÜĞER'in ibraz ettiği belgeleri incelendiğinde; 2 yıl Uzman Erbaşlık yapmış olma şartını taşımadığı anlaşıldığından adı geçenin SINAV BAŞVURUSUNUN REDDİNE,


Bekir DAĞ'ın ibraz ettiği belgeleri incelendiğinde; Uzman Erbaşlıktan "sağlık nedeniyle" ayrıldığı anlaşıldığından adı geçenin SINAV BAŞVURUSUNUN REDDİNE,


Hamza TURGUT'un ibraz ettiği belgeleri incelendiğinde; Uzman Erbaşlıktan "disiplinsizlik nedeniyle" ayrıldığı anlaşıldığından adı geçenin SINAV BAŞVURUSUNUN REDDİNE,


Kararın Aksaray internet adresinde yayınlanmasına, oybirliğiyle karar verildi. 30/12/2016

 

Osman BÜYÜKYILMAZ             Ayhan DEMİR              İlker AKKAŞ         Bekir GÜR
BAŞKAN Y.                               ÜYE                             ÜYE                      ZABIT KÂTİBİ

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı | Aksaray Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2008 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →Webmaster | Ramazan ÖZENEN←