1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 06/11/2020 tarih ve 2019/86 Esas sayılı ilanı

               T.C.
           AKSARAY
1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2019/86 Esas


İ  L  A  N    

 

Çocuğun Nitekilki Cinsel İstismarı suçundan sanık Hasan Elhammadi hakkında mahkememizin 28/11/2019 tarih ve 2019/86-E 2019/522-K. sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK'nın 223/2-d maddesinden Beraatine karar verildiği ve kararın mağdur Rim El Muhammed  vekili tarafından istinaf edildiği, ancak tüm aramalara rağmen mağdur RİM EL MUHAMMED (Abdurrahman ve Leyva kızı 01/01/2003 doğumlu)'ya ulaşılamamış olması sebebiyle tebliğ yapılamamıştır. 


1- 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ve mağdur vekilince istinaf edildiğinin kendisine İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ve sanık vekilince istinaf edildiğinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.06.11.2020
 

Adres

Ebulfeyz Elçibey Caddesi

Telefon

03822160303

Fax: 03822160310

E-Posta

aksaraycbsisaretadalet.gov.tr

© 2020 AKSARAY ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 379 - Toplam : 540701 kişi ziyaret etmiştir.