Aksaray İcra ve İflas Müdürlüğü

     İcra ve İflas Hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması projesi kapsamında Yeni İcra Modeli Aksaray 3.İcra Müdürlüğü olarak 12.10.2018 tarihinde hizmete başlamıştır.

    Uygulanmaya başlanılan projedeki amaç yeni İcra ve İflas Daireleri açmak değildir. Bilakis mevcut İcra Müdürlüklerini tek çatı altında toplayarak, uzmanlaşmış bürolar vasıtasıyla etkinlik ve verimliliğin artırılması, hukuksal hataların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

     Bu amaçla Aksaray 1 ve Aksaray 2. İcra Müdürlüğü kapatılarak, Müdürlüğümüz bünyesine dahil olmuş ve 24/12/2018 tarihi itibariyle Aksaray İcra Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

     Müdürlüğümüz yukarıda belirtilen bürolar aracılığıyla işlemleri yürütmekte ve alanlarında uzmanlaşma sağlanarak, iş ve işlemlerin daha hızlı ve daha etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

 

Önemli Harç ve Vergiler

Tahsil Harcı (Takip Mik. Üzerinden)Diğer HarçlarDamga Vergileri 
 • Hacizden Önce %4,55
 • Hacizden Sonra %9,10
 • Satıştan Sonra %11,38
 • Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Önce) %2,27
 • Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Sonra) %4,55
 • Maaş ve Ücret Ödemelerinde %4,55
 • Tahliye Harcı Tebliğ Üzerine %1,13
 • Tahliye Harcı İcra Kanalıyla %2,27
 • Başvuru Harcı 54,40.TL
 • Peşin Harç : Takip Miktarı Üzerinden Binde 5
 • Cezaevi Yapı Harcı %2
 • Haciz, Teslim ve Satış Harcı : 127,60.TL
 • Vekalet Suret Harcı : 7,80.TL
 • Yerine Getirme Harcı : 54,40.TL
 • Kefalet / Temlik / Taahhütname de Binde 9,48
 • Yediemine Ödenen Paralardan Binde 9,48
 • Resmi şahıslar adına şahıslara ödenecek paralardan Binde 7,59
 • Kira Sözleşmelerinden Binde 1,89
 • İhale İşlemlerinde Binde 5,69

 

İcra Müdürlüğü Vergi ve İban Numarası Bilgileri

Vergi NumarasıEmanet Kasa HesabıHarç ve Vergiler HesabıCezaevi Yapı Harcı Hesabı
 0340645411  TR740001500158007307937288 TR060001500158007307937348  TR460001500158007307937404 
    

Bilgilendirme      : 

 1. Emanet Hesabı Hakkında            : Emanet Hesaplar kısmına "Dosya Borcu - Masraf Ödemeleri - Teminat Bedelleri" yatırılmakta olup, bu hesaplara yatırılacak paralara mutlaka "Dosya Numarası - Ödeme Nedeni ve Borçlu / Alacaklı" Bilgisinin yazılması gerekmektedir. Aksi takdir dosya numarası ve taraf isimleri tespit edilemeyen, tutarsız olan ödemeleri iade edilmektedir. 
 2. Harç ve Vergiler Hesabı Hakkında    : Harç ve Vergiler Hesabına "Takip Açılışı Nedeniyle Alınan Harç ve Vergiler, Tahsil Harçları ve Dosyaların Kapatılması Nedeniyle Yatırılacak Harçlar" yatırılmaktadır. Bu hesaplara yatırılacak paralara mutlaka "Dosya Numarası - Ödeme Nedeni ve Borçlu / Alacaklı" Bilgisinin yazılması gerekmektedir. Aksi takdir dosya numarası ve taraf isimleri tespit edilemeyen, tutarsız olan ödemeleri iade edilmektedir.
 3. Cezaevi Yapı Harcı Hesabı Hakkında    : Cezaevi Yapı Harcı Kısmına Müdürlüğümüzce alacaklılara yapılan ödemeler nedeniyle, alacaklılardan kesilen CEYP Harçları yatırılmakatdır. Bu hesaplara İcra Müdürlüğünce yapılacak bilgilendirme dışında ödeme yapılmaması gerekmektedir.

 

İcra Müdürlüğü İletişim Bilgileri

 

 

Adres

Ebulfeyz Elçibey Caddesi

Telefon

03822160303

Fax: 03822160310

E-Posta

aksaraycbsisaretadalet.gov.tr

© 2020 AKSARAY ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 237 - Toplam : 611557 kişi ziyaret etmiştir.